Sjuhärads biodlardistrikt

17 februari, 2017

Sjuhärads biodlardistrikt

Sjuhärads biodlardistriktbestår av xxx medlemmar uppdelade på 7 lokalföreningar. Här finns mängder av olika möjligheter för biodling; ett varierat landskap med sjöar, ängar, skogar, massor med olika blommor som bina pollinerar och samlar sin nektar från. Vi har trädgårdsbiodlare, småskaliga del- och heltidsbiodlare i distriketet. Det finns ett antal föreningsbigårdar och visningsbigårdar utspridda runt om i länet. Är du av intresserad av att bli biodlare, titta under rubriken med föreningsinfomation och hitta en förening i din närhet som kan hjälpa dig finna det du behöver.